Wednesday, January 1, 2014
this is it! 2014 :) happy new year Posted at 5:39 PM 8 comments (+)


isang bigat at makahulugan na pagtanaw. nakaraos na din ang 2013 :) isang buong taon na masasabing makahulugan at isang buong taon na. naglakbay, umasa, nabigo, nagsaya, nalungkot, at nangarap.
mga bagay na nalagpasan ko at ng bawat isa.

may mga bagay man na di natupad sa nakaraang taon, at umaasang mangyayari sa taong ito. patuloy pa rin ang buhay kahit masakit at malupit. pero sa kabila ng lahat  mayroon pa rin tayong pagkakataon na magsimula.

kalimutan ang lahat ng mga masasakit at masamang pangyayari sa nakaraan at magsimula ng panibagong taon na may panibagong sarili. bagong paniniwala at mas matured na pag iisip . ano ba naman ang magbago di lang para sa iba kundi para sa sarili natin. we deserved a chance to change. mga bagay na nagawa nating masama at pwede na rin nating itama sa susunod na taon. "new year" it really make sense for a "new self" :)

no for new year resolution. instead I'll do my best to be good as i can :)

not only LOVE can moves in mysterious way  but also God can move in his special way. don't be feel upset if God fails us to make our dreams come true. Instead be grateful for his simple grace.

Don’t be afraid to give love more than you receive. Because love does not need to be equal or fair, it only needs to be true.
 
 
HAPPY NEW YEAR :)

Labels: , , , ,

About


Image and video hosting by TinyPic></a>


Be crazy. Be weird. Don't be afraid of what anybody thinks.

‡Gilbert/25/Singapore-Phil‡


This blog may contain typos or some errors in grammar:)
Welcome to my world of ramblings as well as my daily life journal. So here you will find post about life,experiences,random ideas and dramas.


BORN TO BE A PROBLEM SOLVER. SO LET'S DO THIS LIFE :)

any sort of website counter
count on you :)

~Random thoughts~

People's opinions of you does not define who you are. Everyone has different opinions of you. Instead of trying to please everyone else, be happy with who you are. And if someone isn't happy with who you are, that's life. Not everyone is going to like you, accept it and move on. And be the best you, you can be.